top of page

ייעוץ מס וניהול חשבונות

ייעוץ מס ותכנון מס יכולים להניב חיסכון כספי משמעותי לשכירים ועצמאיים.
הטלת מס על אזרחים היא ממקורות ההכנסה העיקריים של המדינה באמצעות מיסים ישירים ועקיפים ולכן יש צורך באנשי מקצוע שיכולים לחסוך ולהשיג את תוצאת המס האפשרית הטובה ביותר עבור הלקוח כשכיר או כעצמאי.
פקודת מס הכנסה (תשכ"א 1961) היא פקודת חוק שבאמצעותה נגבה תשלום מס מכל אזרח ותושב במדינת ישראל, שכיר או עצמאי. 
במצבים בהם חלים שינויים בחבויות המס המשולמות או כאשר נצברות לטובתו של האזרח נקודות זיכוי המקטינות את גובה התשלום (כגון: חיילים משוחררים, חד הוריים, תושבי עיירות פיתוח) יבחן מס הכנסה אפשרות למתן החזר כספי שיופקד היישר לחשבון הבנק האישי של האזרח.

 

חשוב לציין כי רשות המיסים לא מבצעת בדיקות יזומות מטעמה להחזרים כספיים כך שעליכם להיות מודעים לזכותכם החוקית ולהגיש בקשה אישית מטעמכם בכל מקרה, ניתן לבצע זאת אחת לשנה. לכן מומלץ  להיעזר ביועץ מס שיטפל עבורכם בבדיקת ההחזר והגשת הפנייה למס הכנסה וישמש בעצם כגורם מתווך מקצועי הבקיא בחבויות המס השונות, שחוסך זמן ובירוקרטיה מתישה רבה. היועץ הינו גורם מומחה שמטרתו היא לפעול למען זכאותכם ולוודא כי אכן יוגש לכם החזר מלא בסופו של דבר אם הוא אכן קיים לזכותכם.

 

באופן תיאורטי הזכאות להחזר מס מתבצעת כמעט בכל שינוי במצבו האישי או המשפחתי של הלקוח לאורך השנה או תקופת התוקף של שש השנים האחרונות, רשות המיסים מביאה בחשבון את האפשרות שייתכן ושילמתם יותר מפני שהיא לא עודכנה באותו השינוי שחל בחייכם הפרטיים או התעסוקתיים ועל כן עליה לקזז כעת ובדיעבד את הסכום.

 

לקוח יקר, הכסף הזה הוא שלך וסביר שהוא מגיע לך בחזרה.

bottom of page