top of page

ביטוח חיים/אובדן חיים

ביטוח חיים :

ביטוח הנותן כיסוי של פיצוי כספי למוטבים של המבוטח מכל סיבת מוות אפשרית מחלה או תאונה (למעט התאבדות בשנה הראשונה)

 

ביטוח החיים נועד כדי לתת מענה כלכלי למשפחה במקרה בו הורה הולך לעולמו טרם עת ואינו יכול לדאוג יותר לשאריו,הביטוח נעשה כדי להבטיח את עתידם הכלכלי של יורשיו החוקיים שהם ילדים ו/או בן\בת הזוג.

 

ביטוח החיים הינה פוליסה חשובה במעלה לבעלי משפחות וניתן לרכוש אותה דרכינו במרכז לביטוח להב.

סכומי הפיצוי אינם משתנים בהתאם לגיל ולמצב הרפואי(בפוליסה פיצוי חד פעמית).

 

הסכום המומלץ לביטוח הוא מליון וחצי שקלים.

במקרה שיש מספר ילדים רב רצוי להגדיל את סכום הביטוח לפי המלצתינו.

 

רכוש עוד היום פוליסת ביטוח חיים 

מחירים נוחים והנחות גדולות לרוכשי הפוליסה  

בכפוף לתנאי הפוליסה ותנאי החיתום - הצהרת בריאות

bottom of page