top of page

קרן השתלמות

 

מוצר חסכון לטווח קצר-בינוני של 3-6 שנים בהתאם לאופי המשיכה

מקורה של קרן ההשתלמות הוא מסקטור ההוראה,קרן ההשתלמות הייתה מוצר חיסכון למימון השתלמויות(מכאן נובע השם)ושנת שבתון.

לאחר 3 שנות ותק הקרן הייתה ניתנת למשיכה ובתנאי שהעמית היה מנצל את הכסף לטובת לימודים(השתלמות).

לאחר 6 שנות ותק הכסף נזיל למשיכה לכל מטרה ופטור ממס רווח הון.

מבנה ההפרשות של קרן השתלמות במעמד שכיר הינה עד 7.5% הפרשת מעסיק ו-2.5% הפרשת עובד.

סה"כ תיקרה 10% מהשכר או התיקרה הקבועה בחוק(15,712 ש"ח נכון ל-2016).

אצל מורים שכירים החלוקה מעט גבוהה יותר:8.4% הפרשת מעסיק ו-4.2% הפרשת עובד וכנ"ל לגבי תנאי משיכה.

קרן השתלמות לעצמאים מוגבלת בתיקרה של 18,270 ש"ח נכון לשנת 2016.

לינק לאתר משרד האוצר שמשווה את כל קרנות ההשתלמות במדינה באופן אובייקטיבי.

 

 

 

bottom of page