top of page

ביטוח סיעודי

מטרתו של הביטוח הסיעודי היא להמשיך רצף כלכלי נכנס גם כשהמבוטח אינו יכול לעבוד עקב מחלה או תאונה.

ההגדרה למצב סיעודי הוא כאשר המבוטח אינו יכול לבצע 3 פעולות מתוך הרשימה הבאה לבדו:

  • לאכול ולשתות

  • להתלבש ולהתפשט

  • שליטה על סוגרים

  • לקום ולשכב, ניידות

  • רחצה

תקופת התשלום הינה ל-5 שנים ומומלץ לרכוש סכום פיצוי של 5,000 שקלים אך ניתן לרכוש גם סכומי כיסוי גדולים יותר וכמו כן ישנה אפשרות להרחיב את הפוליסה על פני תקופת שנים לכל החיים.

מומלץ להרחיב את הכיסוי בעידן של היום שבו אנשים במצב סיעודי חיים בממוצע יותר שנים מבעבר. 

bottom of page