top of page

ביטוחי בריאות -עושים סדר בתיק הביטוחי

בעל משפחה ? חשוב מאד שנגיע אליך לעשות סדר בתיק הביטוחי ובפרט בביטוחי הבריאות שלך , ברב המקרים שאנו מקבלים לידינו אנו מוצאים מקום לשפר עלויות ולהנות מפוליסות חזקות יותר כמו הגנה מהשקל הראשון בבתי חולים פרטיים , תרופות שלא בסל הבריאות וכדומה, לעיתים קרובות אנו מוצאים שרק חלק מבני המשפחה מכוסיםביטוחית ולעיתים אף גרוע מכך , אל תשאיר מקום למזל , תאם איתנו פגישה ונסדיר את כל ביטוחי הבריאות המשפחתיים שלך

Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page