top of page

ביטוחי בריאות - טיפולים מיוחדים בחו"ל

ישנן מחלות או תופעות המצריכות טיפולים מיוחדים בחו"ל הן מסיבת המכשור הרפואי המתקדם והן מבחינת רופאים מומחים בתחום , הבטח למשפחתך את ביטוח הבריאות הטוב ביותר , יש מצבים בחיים שרק ניתוח בחוליכול ועשוי לשפר את סיכויי ההחלמה טיפולים מסוג אלה עולים הון תועפות כשפוליסת ביטוח בריאות בתשלום חודשי קטן כל חודש עשויה לפתור משבר כלכלי גדול, פנה אלינו למרכז לביטוח פרטי להב ביטוחי בריאות לקבלת פוליסת בריאות הטובה ביותר הביטוח מכסה גם שהות וטיסה של מלווה קרוב משפחה מדרגה ראשונה עוד עלות שעשויה לעלות אלפי שקלים ,ביטוחי בריאות הם דבר מורכב אך שמסבירים בצורה מסודרת הכל מובן , תאם איתנו פגישה עם סוכן במשרידנו או בביתך 03-7510515

Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page