top of page

ביטוח תאונות אישיות - צינור השקייה קטן

מבוטח תאונות אישיות בן 61 החליק בחצר ביתו על צינור השקייה שהיה זרוק בחצר , למבוטח נגרם שבר פתוח ברגל ונכות של 15% , ביטוח תאונות אישיות שהיה ברשותו פיצה אותו על סכום של 35 אלף בגין השבר ברגל

בגין ימי אשפוז כתוצאה מהתאונה וכמאה חמישים אלף שקלים אלף נוספים בגין הנכות שנגרמה

הוצאות פינוי באמבולנס כוסו גם על ידי הפוליסה , ביטוח תאונות אישיות זהו הכיסוי החשוב ביותר שמפצה על נזקי גוף ישירים מידע חשוב ביותר הוא שהפוליסה נשארת תמיד באותו מחיר ואינה עולה או משתנה עם הגיל או בהתאם למצב הרפואי

לפעמים אפילו החלקה על צינור מים קטן עלולה להסתיים בפציעה חמורה . ביטוח "מהעבודה" אינו מכסה במרבית המקרים תאונות שקורות אחרי שעות העבודה . אל תוותר על הזכות שלך לביטוח תאונות פרטי . אנו נמנה לך סוכן צמוד מטעם המרכז לביטוח פרטי .

Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page