top of page

תאונות אישיות - תאונות בבית

מבוטח בן 36 מהמרכז נשוי אב לילדים נפגע קשה בזמן שניסה לתלות מתקן נשיאה לטלויזיה על הקיר בורג שנשבר בזמן הקדיחה קפץ לתוך עינו של המבוטח . המבוטח נזקק ל 3 ניתוחים מורכבים זמן אשפוז ממושך החלמה בבית כמעט שנה בין ניתוח לניתוח וכמובן בזמן התאונה , כמו כן נקבעו למבוטח אחוזי נכות רבים

ביטוח תאונות אישיות מוגבר שהיה ברשותו פיצה את הנאשם בסכום כולל של 376,310ש"ח

פיצוי בגין נכות וימי אשפוז לאחר שהוכח כי המבוטח היה במצב סיעודי תקופה ארוכה נוספו כ 50 אלף שקלים נוספים לאחר 3 חודשים מקרות התאונה . ביטוח תאונות אישיות מכסה אותך בזמן אמת בכל מקום בארץ ובחו"ל

כשאדם נפגע מתאונה הוא מפסיק לעבוד באופן מיידי והצורך הכלכלי בפוליסה ברור מתמיד

Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page