top of page

ביטוח סיעודי ותאונות אישיות

מבוטח בן 30 נפצע קשה במהלך שוד ספונטני בשעות הערב ליד חנות נוחות (קיוסק) בעירו , התוקפים הבחינו בסכום כסף שהיה ביד המבוטח והחליטו לארוב לו מחוץ לחנות ותקפו אותו עם לום ברזל למבוטח נגרמו חבלות קשות והיה מאושפז במצב קשה בבית חולים כשבועיים ואף הוגדר כסיעודי . פוליסת תאונות אישיות פיצתה את הנפגע בסכום של 1200 שקלים לכל יום אשפוז החל מהיום השלישי וכ 80 אלף שקלים בגין המצב הסיעודי הזמני שנגרם למבוטח

יש להבדיל בין פוליסת סיעוד לבין תוספת סיעודי נספח לתאונות אישיות ששם כן יש כיסוי למצב סיעודי זמני גם אם לא הוגדר לצמיתות . אובדן כושר עבודה פיצה את המבוטח בעוד סכום של 4000 שקלים לכל חודש שאינו עבד . כיסוי תאונו ת אישיות מכסה גם במקרה של חבלת גוף כתוצאה מפגיעת אדם ואף ארועים ביטחוניים , חלילה פיגועים

את הפיצוי מקבלים תוך 30 יום מרגע הגשת המסמכים . במרכז לביטוח להב אנו מטפלים בכם בזמן הפגיעה על מנת להעניק ללקוחיתנו מינימום של ביקורטיה ופיצוי והעברת כספים לחשבון המבוטח במהרה.

Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page