top of page

ביטוח תאונות אישיות - שברים

מבוטחת בת 48 החליקה על ריצפה רטובה בביתה בזמן נקיונות ,הביטוח של העבודה אינו כיסה את הארוע מאחר שהמקרה קרה אחרי שעות העבודה , ביטוח תאונות אישיות שרכשה במרכז לביטוח פרטי להב פיצה אותה בסכום של 16.800 שח בעקבות שבר היד שנגרם. ביטוח תאונות אישיות מכסה את כל סוגי השברים בהתאם ולפי תנאי הפוליסה

Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page