top of page

תאונות אישיות - תאונות דרכים

שבחדשות אומרים פצוע בינוני כמו בכתבה כזו מתכוונים בדרך כלל לאדם שלא יהיה מסוגל לעבוד תקופה ארוכה מאד , זמן שיקום מתאונה עשוי לארוך שנים . ההוצאות הכספיות הנטל הכלכלי הפיזי והנפשי שעובר על האדם בשיקום מתאונה הוא לא עניין קל או פשוט , אל תצא מהבית ללא ביטוח תאונות אישיות , להב המרכז הארצי לביטוח פרטי מעניקה ללקוחותיה ביטוח תאונות אישיות הטוב יותר שייש בשוק הפרטי עם פיצוי כספי תוך 30 יום מרגע הגשת המסמכים . אישור מרופא או חדר מיון מספיקים בכדי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח ואינך צריך להגיע לבדיקות או לקבל חוות דעת מהחברה המבטחת . הכל על פי אישור רפואי שלך

Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page